Контакти

Адрес

София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

Изпълнителен директор

проф. Мая Стоянова
E-mail: foundfmi {at} gmail.com
Тел.: +359888667190