За нас

Цел

Развитие и прилагане на иновативни идеи и добри практики в математиката и информатиката в България чрез създаване на възможности за подкрепа на професионалното и научно развитие на преподаватели студенти, учители, ученици и организиране на научни и образователни иинициативи във Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

Дейности

За постигането на своята цел Фондацията ще:

 • предоставя финансова подкрепа на изявени студенти и преподаватели на Факултета по математика и информатика на Софийския университет;
 • подпомага с частични стипендии одобрените от комисията за номиниране на студенти за обучение в чужбина по програмите за мобилност на ФМИ и СУ (съгласно установените вътрешни правила на комисията на ФМИ);
 • осъществява различни програми и инициативи, насочени към издигане на авторитета на ФМИ и СУ „Св. Климент Охридски“;
 • финансира и организира образователни програми и инициативи за студенти, млади учени и ученици в областта на математиката и информатиката;
 • организира инициативи, свързани с кариерното развитие на колегията на ФМИ (включително студенти);
 • организира, финансира и осъществява други дейности, свързани с целите на Фондацията;

Управление

Управителен съвет

 • доц. д-р Първан Първанов - председател; учредител и член по право
 • проф. д-р Мая Стоянова - учредител и член по право
 • доц. д-р Асен Божилов - уредител и член по право
 • Радослав Николов - представител на партньорите на ФМИ
 • Кристиан Иванов - представител на студентската общност на ФМИ

Изпълнителен директор

 • декан на ФМИ проф. Мая Стоянова